HỘI NGHỊ KHOA HỌC TIM MẠCH TOÀN QUỐC 2019

Những tiến bộ và quan điểm mới trong suy tim - Advances and new concepts in heart failure

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 0945-1145. Mã phiên:S11. Hội trường: Blue Diamond. Tên phiên: Những tiến bộ và quan điểm mới trong suy tim - Advances and new concepts in heart failure

0945-0947 S110 Blue Diamond Giới thiệu mục tiêu - Introduction TS.BS. Nguyễn Thị Thu Hoài (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
0947-1002 S111 Blue Diamond Quan điểm mới về ứ huyết trong suy tim cấp và sốc tim - New perspective of congestion in acute heart failure and cardiogenic shock PGS.TS.BS. Nguyễn Ngọc Quang (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
1002-1017 S112 Blue Diamond Suy tim cấp: Cập nhật những dữ liệu mới từ ACC và ESC 2019 - Acute heart failure: Latest evidences from ACC and ESC 2019 ThS.BS. Văn Đức Hạnh (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
1017-1032 S113 Blue Diamond Điều trị suy tim trái năm 2019 có gì mới? - Management of left heart failure: What's new in 2019 PGS.TS.BS. Châu Ngọc Hoa (Phó Chủ tịch, Hội Tim mạch học Việt Nam)
1032-1047 S114 Blue Diamond Những thách thức trong điều trị bệnh nhân suy tim sau xuất viện - Challenges in heart failure management after discharge TS.BS. Nguyễn Thị Thu Hoài (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
1047-1102 S115 Blue Diamond Suy tim phải: Cập nhật chẩn đoán và điều trị - Right heart failure: Update on diagnosis and management PGS.TS.BS. Phạm Nguyễn Vinh (Phó Chủ tịch, Hội Tim mạch học Việt Nam)
1102-1117 S116 Blue Diamond Chích ngừa để giảm tỷ lệ tử vong và nhập viện do suy tim: Cúm và hơn thế nữa - Vaccinbation to reduce mortality and hospitalization due to heart failure: influenza and beyond BSCKII. Nguyễn Thanh Hiền (BV 115, TP. Hồ Chí Minh)
1117-1132 S117 Blue Diamond Triển vọng đột phá trong phòng ngừa sớm biến chứng tim thận cho người bệnh tim mạch chuyển hóa - Perspectives on early prevention of cardiorenal complications for cardiometabolic patients  GS.TS.BS. Đặng Vạn Phước (Chủ tịch, Hội Tim mạch học Việt Nam)
1132-1142 - Blue Diamond Thảo luận và hỏi đáp - Roundtable discussion with audience Q&A -
1142-1145 S118 Blue Diamond Tổng kết - Conclusions & Take-home Messages  PGS.TS.BS. Châu Ngọc Hoa (Phó Chủ tịch, Hội Tim mạch học Việt Nam)

Các tin khác

Cập nhật mới về tăng huyết áp 2019 - Updates on hypertension 2019

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 0945-1045. Mã phiên: S01. Hội trường: Princess Ballroom.

Những tiến bộ và quan điểm mới trong cấp cứu tim mạch - Advances and new concepts in cardiac emergency

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 1330-1500. Mã phiên: S12. Hội trường: Blue Diamond.

Những tiến bộ và quan điểm mới trong bệnh mạch vành - Advances and new concepts in coronary artery diseases

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 1515-1645. Mã phiên: S13. Hội trường: Blue Diamond.

Những tiến bộ và quan điểm mới trong rối loạn nhịp tim - Advances and new concepts in cardiac arrhythmias

Ngày: 10/11/2019. Giờ: 0800-1015. Mã phiên: S14. Hội trường: Blue Diamond.

Đột tử do nguyên nhân tim mạch - Sudden cardiac death

Ngày: 10/11/2019. Giờ: 1030-1200. Mã phiên: S15. Hội trường: Blue Diamond

Trang 1 trong tổng số 2 trang (13 tin)