HỘI NGHỊ KHOA HỌC TIM MẠCH TOÀN QUỐC 2019

Những tiến bộ và quan điểm mới trong siêu âm và chẩn đoán hình ảnh tim mạch - New perspectives and advances in echocardiography and cardiac imaging

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 1330-1645. Mã phiên: S02. Hội trường: Grand Ballroom 1. Tên phiên: Những tiến bộ và quan điểm mới trong siêu âm và chẩn đoán hình ảnh tim mạch - New perspectives and advances in echocardiography and cardiac imaging

9/11/2019 1330-1335 S020 Grand Ballroom 1 Giới thiệu mục tiêu - Introduction of session goals PGS.TS.BS. Phạm Nguyễn Vinh (Phó Chủ tịch, Hội Tim mạch học Việt Nam)
9/11/2019 1335-1355 S021 Grand Ballroom 1 Lượng giá chức năng thất trái: Có nên làm 3D hoặc strain imaging thường quy? - Quantification of LV function: Should we use strain and 3D routinely?  Dr. Neil Weissman (MedStar Health Research Institute, Hyattsville, Maryland, USA)
9/11/2019 1355-1415 S022 Grand Ballroom 1 Siêu âm 3D trong khảo sát van ba lá - 3D echocardiography in imaging tricuspid valve Prof. James Kirkpatrick (Heart Institute, UW Medical Center, Seattle, WA, USA)
9/11/2019 1415-1435 S023 Grand Ballroom 1 Đánh giá van hai lá trước can thiệp: Vai trò của siêu âm tim - Pre-intervention assessment of mitral valve disease: Role of cardiologist/echographer PGS.TS.BS. Phạm Nguyễn Vinh (Phó Chủ tịch, Hội Tim mạch học Việt Nam)
9/11/2019 1435-1455 S024 Grand Ballroom 1 Vai trò của chụp CTA trong chẩn đoán và xử trí hội chứng vành cấp và mạn - CT angio to diagnose and manage acute and chronic coronary syndromes PGS.TS.BS. Nguyễn Ngọc Quang (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
9/11/2019 1455-1515 S025 Grand Ballroom 1 Vai trò của siêu âm gắng sức trong các bệnh cơ tim không do bệnh mạch vành -  Stress echocardiography in non-ischemic cardiomyopathy TS.BS. Nguyễn Thị Thu Hoài (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
9/11/2019 1515-1535 S026 Grand Ballroom 1 Vai trò của siêu âm tim qua thực quản trong phẫu thuật tim - Transesophageal echocardiography for cardiac surgery Dr. Shitalkumar Khandar (Singapore General Hospital, Singapore)
9/11/2019 1535-1555 S027 Grand Ballroom 1 Vai trò của siêu âm tim cầm tay trong sàng lọc bệnh tim mạch - “POCUS is coming” for CVD screening Prof. James Kirkpatrick (Heart Institute, UW Medical Center, Seattle, WA, USA)
9/11/2019 1555-1615 S028 Grand Ballroom 1 Trí tuệ nhân tạo trong siêu âm và chẩn đoán hình ảnh tim mạch: Sẽ thay thế các bác sỹ tim mạch? - Artificial Intelligence in cardiac imaging: Will it replace the cardiologist? Dr. Neil Weissman (MedStar Health Research Institute, Hyattsville, Maryland, USA)
9/11/2019 1615-1625 S029 Grand Ballroom 1 Giới thiệu về Hội nghị ASCI 2020 ở Đà nẵng và những chuyên đề cập nhật cho chẩn đoán hình ảnh tim mạch - Introduce of ASCI 2020 in Danang and specified themes for cardiovascular imaging PGS.TS.BS. Hoàng Minh Lợi (BV Vinmec TimeCity, Hà Nội)
9/11/2019 1625-1640 - Grand Ballroom 1 Thảo luận và hỏi đáp - Roundtable discussion with audience Q&A -
9/11/2019 1640-1645 S020 Grand Ballroom 1 Tổng kết - Conclusions & Take-home Messages  PGS.TS.BS. Phạm Nguyễn Vinh (Phó Chủ tịch, Hội Tim mạch học Việt Nam)

Các tin khác

Cập nhật mới về tăng huyết áp 2019 - Updates on hypertension 2019

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 0945-1045. Mã phiên: S01. Hội trường: Princess Ballroom.

Những tiến bộ và quan điểm mới trong suy tim - Advances and new concepts in heart failure

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 0945-1145. Mã phiên:S11. Hội trường: Blue Diamond.

Những tiến bộ và quan điểm mới trong cấp cứu tim mạch - Advances and new concepts in cardiac emergency

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 1330-1500. Mã phiên: S12. Hội trường: Blue Diamond.

Những tiến bộ và quan điểm mới trong bệnh mạch vành - Advances and new concepts in coronary artery diseases

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 1515-1645. Mã phiên: S13. Hội trường: Blue Diamond.

Những tiến bộ và quan điểm mới trong rối loạn nhịp tim - Advances and new concepts in cardiac arrhythmias

Ngày: 10/11/2019. Giờ: 0800-1015. Mã phiên: S14. Hội trường: Blue Diamond.

Đột tử do nguyên nhân tim mạch - Sudden cardiac death

Ngày: 10/11/2019. Giờ: 1030-1200. Mã phiên: S15. Hội trường: Blue Diamond

Trang 1 trong tổng số 2 trang (13 tin)