HỘI NGHỊ KHOA HỌC TIM MẠCH TOÀN QUỐC 2019

Cập nhật mới về tăng huyết áp 2019 - Updates on hypertension 2019

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 0945-1045. Mã phiên: S01. Hội trường: Princess Ballroom. Tên phiên: Cập nhật mới về tăng huyết áp 2019 - Updates on hypertension 2019

9/11/2019 0945-0947 S010 Princess Ballroom Giới thiệu mục tiêu - Introduction PGS.TS.BS. Nguyễn Thị Bạch Yến (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
9/11/2019 0947-1002 S011 Princess Ballroom Gánh nặng THA ở Việt Nam: Kết quả tầm soát huyết áp tại Việt Nam qua chương trình MMM năm 2019 - Burden of hypertension in Vietnam: Results from MMM - screening program of hypertension in Vietnam 2019 GS.TS.BS. Huỳnh Văn Minh (Phó Chủ tịch, Hội Tim mạch học Việt Nam)
9/11/2019 1002-1017 S012 Princess Ballroom Tối ưu điều trị tăng huyết áp theo các khuyến cáo mới: Góc nhìn từ các chứng cứ mới nhất - Optimize hypertension management through latest guidelines: Perspectives from latest evidences PGS.TS.BS. Trần Văn Huy (BVĐK tỉnh Khánh Hoà)
9/11/2019 1017-1032 S013 Princess Ballroom Cập nhật về chẩn đoán và xử trí THA ở người có thai - Update on diagnosis and management of hypertension in pregnant women PGS.TS.BS. Nguyễn Thị Bạch Yến (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
9/11/2019 1032-1042 - Princess Ballroom Thảo luận và hỏi đáp - Roundtable discussion with audience Q&A -
9/11/2019 1042-1045 S014 Princess Ballroom Tổng kết - Conclusions & Take-home Messages  GS.TS.BS. Huỳnh Văn Minh (Phó Chủ tịch, Hội Tim mạch học Việt Nam)

Các tin khác

Những tiến bộ và quan điểm mới trong suy tim - Advances and new concepts in heart failure

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 0945-1145. Mã phiên:S11. Hội trường: Blue Diamond.

Những tiến bộ và quan điểm mới trong cấp cứu tim mạch - Advances and new concepts in cardiac emergency

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 1330-1500. Mã phiên: S12. Hội trường: Blue Diamond.

Những tiến bộ và quan điểm mới trong bệnh mạch vành - Advances and new concepts in coronary artery diseases

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 1515-1645. Mã phiên: S13. Hội trường: Blue Diamond.

Những tiến bộ và quan điểm mới trong rối loạn nhịp tim - Advances and new concepts in cardiac arrhythmias

Ngày: 10/11/2019. Giờ: 0800-1015. Mã phiên: S14. Hội trường: Blue Diamond.

Đột tử do nguyên nhân tim mạch - Sudden cardiac death

Ngày: 10/11/2019. Giờ: 1030-1200. Mã phiên: S15. Hội trường: Blue Diamond

Trang 1 trong tổng số 2 trang (13 tin)