HỘI NGHỊ KHOA HỌC TIM MẠCH TOÀN QUỐC 2019

Cập nhật những chứng cứ và xu thế mới nhất của tim mạch học 2019 (Phần 1) - Latest evidences and trends in cardiology 2019 (Part 1)

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 1015-1145. Mã phiên: P02. Hội trường: Grand Ballroom 1. Tên phiên: Cập nhật những chứng cứ và xu thế mới nhất của tim mạch học 2019 (Phần 1) - Latest evidences and trends in cardiology 2019 (Part 1)

1015-1017 P020 Grand Ballroom 1 Giới thiệu mục tiêu - Introduction GS.TS.BS. Đặng Vạn Phước (Chủ tịch, Hội Tim mạch học Việt Nam)
1017-1037 P021 Grand Ballroom 1 Tim mạch học năm 2019: Chúng ta đang ở đâu? - Cardiology in 2019: Where are we? Prof. Thach Nguyen (Methodist Hospital, Merrillville IN, USA)
1037-1057 P022 Grand Ballroom 1 Xu thế mới trong điều trị và kiểm soát tăng huyết áp năm 2019 - Hypertension management in 2019: What's new? GS.TS.BS. Giusepp Mancia (Chủ tịch Hội Tăng huyết áp Châu Âu)
1057-1117 P023 Grand Ballroom 1 Xu thế và những chứng cứ mới nhất về dự phòng bệnh tim mạch do xơ vữa nhờ kiểm soát lipid máu năm 2019 - Latest evidences and trends in prevention of atherosclerotic cardiovascular diseases by management of dyslipidemia in 2019 Prof. Y-Heng Li (National Cheng Kung University Hospital, Tainan, Taiwan
1117-1137 P024 Grand Ballroom 1 Aspirin có thực sự cần thiết để dự phòng bệnh tim mạch do xơ vữa - Is Aspirin still useful for prevention of atheroslerotic events? Prof. Christopher Reid (CCRE in Therapeutics, Monash University, Australia)
1137-1142 - Grand Ballroom 1 Thảo luận và hỏi đáp - Roundtable discussion with audience Q&A -
1142-1145 P025 Grand Ballroom 1 Tổng kết - Conclusions & Take-home Messages  GS.TS.BS. Đặng Vạn Phước (Chủ tịch, Hội Tim mạch học Việt Nam)

Các tin khác

Lễ Khai mạc - Opening Ceremony

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 0800-0930. Mã phiên: P01. Hội trường: Grand Ballroom

Lễ Bế mạc - Closing Ceremony

Ngày: 10/11/2019. Giờ: 1145-1200. Mã phiên: P05. Hội trường: Grand Ballroom 1. Tên phiên: Lễ Bế mạc - Closing Ceremony