HỘI NGHỊ KHOA HỌC TIM MẠCH TOÀN QUỐC 2019

Download file Chương trình hội nghị chi tiết

Thay mặt Ban Tổ Chức, chúng tôi trân trọng gửi tới thành viên Ban chấp hành Hội Tim mạch học Việt Nam, hội viên của Hội Tim mạch, các bác sỹ và các bạn đồng nghiệp trên toàn quốc quan tâm tới lĩnh vực tim mạch tham gia hội nghị lần này file chương trình chi tiết của Hội Tim mạch toàn quốc 2019 năm nay.

Link download: http://congress.vnha.org.vn/upload/attach/11-4-5826-Chuong_trinh_chi_tiet_HNTMTQ2019.pdf

 

Các tin khác