HỘI NGHỊ KHOA HỌC TIM MẠCH TOÀN QUỐC 2019

Liên hệ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Ban Tổ chức Hội nghị khoa học Tim mạch toàn quốc 2019

Văn Phòng Hội Tim mạch học Việt Nam - Viện Tim mạch Việt Nam - Bệnh viện Bạch Mai

Địa chỉ: 78 Đường Giải Phóng, Quận Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại & Fax: +84 (024) 3868 8488. Email: congress@vnha.org.vn

Người liên hệ:

- PGS.TS. Phạm Mạnh Hùng, Phó Chủ Tịch Hội (Điện thoại: 0913 519 417)

- PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quang, Tổng thư ký Hội (Điện thoại: 0913 530 888)

- Chị Lương Phương Thảo, Thư ký hành chính Hội (Điện thoại: 0904 976 694)